Tin tức

Boss Thế Giới Tây Thành Đô - Hoạt Động Hot Chủ Nhật Mỗi Tuần

01:55 AM [26/09/2020]

THAM GIA ĐÁNH BOSS VÀO 21H00 CHỦ NHẬT MỖI TUẦN
Phần thưởng khi tiêu diệt boss :

Rương đồng:
+ 100.000.000 EXP
+ 70 Mảnh Mật Tịch
+ 30 Ma Tinh
+ 2 Hộp Quà Năng Động
+ 300 Điểm Năng Động
Rương vàng:
+ 1 Bạch Kim Viêm Đế Ngẫu Nhiên (Quần,Áo,Nón)
+ 200.000.000 EXP
+ 100 Mảnh Mật Tịch
+ 2 Thiên Cang Lệnh
+ 5 Hộp Quà Năng Động
+ 500 Điểm Năng Động
Kết Thúc Boss Toàn Pt Nhận Được:
+ 200.000.000 EXP
+ 70 Mảnh Mật Tịch
+ 300 Mảnh Thiên Cang
+ 3 Hộp Quà Năng Động
+ 500 Điểm Năng Động
Bang Chủ Nhận Được:
+ Cặp Ngọc Ngũ Sắc Ngọc Bội
+ 10 Thiên Cang Lệnh
+ Bang Hội Chiếm Giữ Thành Đô
Toàn Thành Viên Bang Hội Nhận (81 suất):
+ 500 Năng Động 
+ 1 Hộp Quà Năng Động

YÊU CẦU THÀNH VIÊN KHI NHẬN GIẢI PHẢI VÀO BANG TRƯỚC 5 TIẾNG VÀ PHẦN THƯỞNG SẼ ĐÓNG LẠI VÀO LÚC 23H59 TRONG NGÀY.