Hướng Dẫn

Cách Lên Trực Tiếp Cấp 80 Và Trang Bị Thiên Nghĩa

10:53 AM [22/09/2020]

Bước 1: Các bạn kích hoạt Tàng Kiếm Lệnh với CODE: HLL6758745

Bước 2: Các bạn hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở dòng nhứ 2 sẽ lên trực tiếp cấp 80

Cách nhận trang bị thiên nghĩa:
Bước 1: Các bạn hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm năng động và nhiệm vụ hằng ngày ở NPC "Sứ giả hoạt động"

Bước 2: Tích lũy đủ các mốc để nhận trang bị