Tin tức

Cập Nhật Phần Thưởng Mốc Mới Hàn Long Lệnh

11:19 PM [16/10/2020]

Cập nhật mốc thưởng sự kiện Hàn Long Lệnh mới:

Lưu ý :
- Chuyển Sinh 1 mới có thể nhận thưởng các mốc sau đây
- Để tránh tình trạng clone, sau khi đạt chuyển sinh 1 mới có thể tích lũy điểm từ 8.000 -> 16.000 điểm tàng kiếm lệnh.
════

- 10.000 điểm năng động
1 Trang Bị Long Đằng hoặc Phụng Vũ (Ngẫu Nhiên)
80.000.000 điểm kinh nghiệm
520 Sư môn
20.000 Công trạng
════
12.000 điểm năng động
1 Trang Bị Long Đằng hoặc Phụng Vũ (Ngẫu Nhiên)
100.000.000 điểm kinh nghiệm
520 Sư môn
20.000 Công trạng
════
-
 14.000 điểm năng động
1 Trang Bị Long Đằng hoặc Phụng Vũ (Ngẫu Nhiên)
110.000.000 điểm kinh nghiệm
520 Sư môn
20.000 Công trạng
════
16.000 điểm năng động
1 Trang Bị Diệu Dương Ngẫu Nhiên
120.000.000 điểm kinh nghiệm
520 Sư môn
20.000 Công trạng