Tin tức

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Năm Quý Mão

06:10 PM [21/01/2023]

Mùng 1 tết nguyên đán 2023 vào ngày nào? Tết 2023 năm con gì

 Công bố phần thưởng của chuỗi sự kiện chào mừng xuân Quý Mão 2023.
 Sự kiện Đào Hoa Thụ
 Phí tham gia: 1000 vàng / 1 lần
 Yêu cầu: 250.000 công trạng
 Ngẫu nhiên (100.000.000 Exp, 200.000.000 Exp, 500.000.000 Exp)
 Lần thứ 5 nhận được:
 2 băng thạch (khóa)
 2 phiếu ngoại trang (khóa)
 10.000 công trạng
 30 mảnh cơ quan mặc gia (khóa)
 Sự kiện Ném Pháo Niên Thú
 Phí tham gia: 500 vàng / 1 lần ném
 Yêu cầu: 250.000 công trạng
 Exp Mỗi lần ném: 20.000.000 Exp
 Phần thưởng hoàn thành:
 1 thần tài bảo rương (khóa)
 2 băng thạch (khóa)
 2 phiếu ngoại trang (khóa)
 10.000 công trạng
 50 mảnh cơ quan mặc gia (khóa)
 Sự kiện Đi Chùa Đầu Năm
 Phí tham gia: 1000 vàng / 1 nhiệm vụ
 Yêu cầu: 250.000 công trạng
 Exp mỗi nhiệm vụ: 200.000.000 Exp
 2 băng thạch (khóa)
 2 phiếu ngoại trang (khóa)
 10.000 công trạng
 30 mảnh cơ quan mặc gia (khóa)
 Sự Kiện Yến Tiệc Niên Thú
 Theo dõi chi tiết bài viết sẽ công bố vào mồng 3 tết
 Giftcode Tết 2023
 Mèo Múa Lân (Tinh Tuế) (vỉnh viển) (bỏ con này ở mốc thưởng ngẫu nhiên của rương quý mão, để tránh bị trùng)
 ngoại trang Sương Nguyệt Tố Nga (vỉnh viển)
 100 pháo ném niên thú (hạn sử dụng 5 ngày)
 Sự kiện Bảo Rương Quý Mão
 Ngẫu nhiên phần thưởng
 Bỏ qua phòng ngự cao nhất là 15%
 Mỗi Rương 2.000.000 EXP
 3.000.000 EXP
 vũ khí 76 ngẫu nhiên
 vũ khí 86 ngẫu nhiên
 Luyện lô cấp 3
 Tẩy tâm cấp 3
 Ma đao thạch cấp 1
 Ma đao thạch cấp 2
 Nguyệt hoa chi tinh
 Bao vàng 1k
 Ma đao thạch 3
 Mật tịch tiêu dao
 Vũ khí 96 ngẫu nhiên
 50 mảnh thiên cang
 10 mảnh thiên môn
 Bao vàng 4k
 Thiên cang lệnh
 Huy Hoàng HTMT 5%
 Vinh Dự HTMT 5%
 Mốc 2000: 2 TMKL + 2 TCL + 1000 điểm TKL + 2 túi uẩn linh cấp 4 + 2 đá phát sáng VIP 1 (30 ngày) + 1 Thú Mèo Vỉnh Viển + 1 Bộ Ngoại Trang Nhạn Trì (Vỉnh Viển) + 1 bộ trang sức cánh Tỏa Song Hàn (vỉnh viển)