Tin tức

Chuỗi Sự Kiện Mừng Xuân Tân Sửu 2021

11:40 PM [11/02/2021]

Thời gian & điều kiện tham gia

 

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/02/2021.

 • Kết thúc23h59 ngày 03/03/2021.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật cấp 85 trở lên.
  • Đã gia nhập môn phái và học ít nhất 1 kỹ năng cấp 55.

NPC liên quan

 

Hình ảnh

Mô tả
Võ Lâm 2
 • Tên NPCĐại Sứ Hoạt Động
 • Vị trí:
  • Tương Dương (177/184)
  • Tuyền Châu (182/186)
 • Chức năng: Tham gia sự kiện Tết Nguyên Đán.

Hoạt động Đào Hoa Thụ

 

Vo Lam II

 • Mỗi ngày trong thời gian sự kiện, nhân vật có thể đến Tương Dương (178/175) tương tác với Hoa Đào để nhận thưởng.

 • Mỗi ngày nhân vật chỉ nhận tối đa 3 phần thưởng.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Hoa Đào gồm có các loại sau:
Điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên từ
 66.666.666, 88.888.888, 166.666.666, 288.888.888, 388.888.888

Hoạt động chúc Tết

 

 • Mỗi ngày người chơi có thể đến NPC Đại Sứ Hoạt Động nhận Bao Lì Xì để chúc Tết cư sĩ giang hồ (chọn Hoạt Động Tết 2021> Hoạt Động Chúc Tết > Nhận Bao Lì Xì).

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

 • Khi đã có Bao Lì Xì, nhấp vào Bao Lì Xì để xem chi tiết danh sách NPC cần chúc Tết.
 • Sau đó, lần lượt đến các NPC trong danh sách để đối thoại và dùng biểu cảm Lễ Phép để thực hiện nghi thức chúc Tết.

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

 • Nhân vật phải chúc Tết đủ tất cả NPC trong ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chúc Tết của ngày và nhận được thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều ngày liên tục thì phần thưởng càng tăng.
 • Lưu ý: Nếu qua ngày người chơi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngày thứ 1 thì sang ngày thứ 2 người chơi chỉ có thể nhận được mức phần thưởng của ngày thứ 1 chứ không nhận được mức phần thưởng của ngày thứ 2.
 • Phần thưởng hoạt động Chúc Tết gồm có:
Ngày Thưởng 1 lần
chúc Tết
Tổng 1 ngày
nhận được
Thưởng hoàn thành nhiệm vụ của ngày
1 3.200.000 Kinh Nghiệm
100 Chân Khí
25.600.000 Kinh Nghiệm
700 Chân Khí
20 Pháo Hoa
2 4.250.000 Kinh Nghiệm
120 Chân Khí
25.950.000 Kinh Nghiệm
840 Chân Khí
20 Pháo Hoa
3 4.500.000 Kinh Nghiệm
140 Chân Khí
30.300.000 Kinh Nghiệm
980 Chân Khí
20 Pháo Hoa
4 4750.000 Kinh Nghiệm
160 Chân Khí
30.650.000 Kinh Nghiệm
1.120 Chân Khí
20 Pháo Hoa
5 5.000.000 Kinh Nghiệm
180 Chân Khí
35.000.000 Kinh Nghiệm
1.260 Chân Khí
20 Pháo Hoa
6 5.050.000 Kinh Nghiệm
200 Chân Khí
35.350.000 Kinh Nghiệm
1.400 Chân Khí
20 Pháo Hoa
7 5.100.000 Kinh Nghiệm
220 Chân Khí
35.700.000 Kinh Nghiệm
1.540 Chân Khí
20 Pháo Hoa
8 5.150.000 Kinh Nghiệm
240 Chân Khí
40.050.000 Kinh Nghiệm
1.680 Chân Khí
20 Pháo Hoa
9 5.200.000 Kinh Nghiệm
260 Chân Khí
40.400.000 Kinh Nghiệm
1.820 Chân Khí
20 Pháo Hoa
10 5.250.000 Kinh Nghiệm
280 Chân Khí
40.750.000 Kinh Nghiệm
1.960 Chân Khí
20 Pháo Hoa
11 5.300.000 Kinh Nghiệm
300 Chân Khí
45.100.000 Kinh Nghiệm
2.100 Chân Khí
20 Pháo Hoa
12 5.350.000 Kinh Nghiệm
320 Chân Khí
45.450.000 Kinh Nghiệm
2.240 Chân Khí
20 Pháo Hoa
13 5.400.000 Kinh Nghiệm
340 Chân Khí
45.800.000 Kinh Nghiệm
2.380 Chân Khí
20 Pháo Hoa
14 5.450.000 Kinh Nghiệm
360 Chân Khí
50.150.000 Kinh Nghiệm
2.520 Chân Khí
20 Pháo Hoa
15 5.500.000 Kinh Nghiệm
380 Chân Khí
50.500.000 Kinh Nghiệm
2.660 Chân Khí
20 Pháo Hoa
16 5.550.000 Kinh Nghiệm
400 Chân Khí
50.850.000 Kinh Nghiệm
2.800 Chân Khí
20 Pháo Hoa
17 5.600.000 Kinh Nghiệm
420 Chân Khí
55.200.000 Kinh Nghiệm
2.940 Chân Khí
20 Pháo Hoa
18 5.650.000 Kinh Nghiệm
440 Chân Khí
55.550.000 Kinh Nghiệm
3.080 Chân Khí
20 Pháo Hoa
19 5.700.000 Kinh Nghiệm
460 Chân Khí
55.900.000 Kinh Nghiệm
3.220 Chân Khí
20 Pháo Hoa

Hoạt động Niên Thú

 

 • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày vào lúc 12h00 và 21h00 mở hoạt độgn ném pháo niên thú tại các thành thị Tuyền Châu 

Vo Lam II

 • Nhân vật đến nơi Niên Thú xuất hiện, dùng Pháo Hoa để ném vào Niên Thú.
 • Pháo Hoa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ chúc Tết của ngày.
 • Pháo Hoa cũng có thể tham gia hoạt động chúc tết để nhận.

Vo Lam II

 • Nhân vật đối thoại với Niên Thú trước, sau đó dùng Pháo Hoa để nhận thưởng. Mỗi lần ném Pháo vào Niên Thú sẽ nhận được 4.000.000 kinh nghiệm và 20 Chân Khí.
 • Mỗi ngày nhân vật có thể ném tối đa 20 Pháo Hoa vào Niên Thú.
 • Sau 1 giờ từ khi xuất hiện, Niên Thú sẽ biến mất.
 • Ném đủ 20 Pháo Hoa vào Niên Thú sẽ nhận được Niên Thú Bảo Rương.

Vo Lam II

 • Sử dụng Niên Thú Bảo Rương sẽ nhận được: Phần thưởng tương tự như rương tân sửu