Tin tức

Gói Hỗ Trợ Tân Thủ Mới Nhất

04:38 PM [24/03/2022]
 
Ra mắt gói hỗ trợ tân thủ vào sau dành cho người chơi mới.
Lên ngay trực tiếp chuyển sinh 2 cấp 90
Nhận ngay 1 set thiên chi tàng kiếm + 7
Nhận ngay 1 set thiên nghĩa + 11
Lên trực tiếp kinh mạch Võ Vương
Nhận ngẫu nhiên 1 món long đằng / phụng vũ +11
Nhận 1 áo diệu dương +11
Nhận 1 ngọc bội diệu dương ngẫu nhiên
Để lại 1 chấm . để được đội ngũ hỗ trợ tư vấn cách nhận