Tin tức

Lộ Trình Và Hướng Đi Của Máy Chủ Mới

02:05 AM [29/12/2020]

Sau đây bên mình xin giới thiệu lộ trình game và một số hoạt động tiêu biểu cần phải biết:

 

- Mới đầu vào game mọi người sẽ buộc phải làm nhiệm vụ "Tàng Kiếm Lệnh" để có thể đạt cấp 80 và nhận hỗ trợ tân thủ ở các mốc 80, cũng như là cày điểm năng động để có thể nhận được các mốc phần thưởng của hoạt động Tàng Kiếm Lệnh:

 

Xem chi tiết bài viết hướng dẫn cày điểm và phần thưởng Tầng Kiếm Lệnh tại:

http://jx2mienphi.net/huong-dan-nhiem-vu-tang-kiem-lenh-20200921.aspx

 

- Dưới chuyển sinh 1 trang bị cao nhất sẽ là phụng vũ, cửu châu và giới hạn dự kiến sẽ tầm 7-10 ngày mới có thể có người đầu tiên đạt chuyển sinh 1

 

- Các giai đoạn chuyển sinh và trang bị sẽ đều được giới hạn và mở vào những mốc thời gian hợp lý nhất phù hợp với tiến độ của máy chủ.

 

- Một số hoạt động tiêu biểu: 

 

+ Hoa đăng 21h00 Tuyền châu (Mỗi Ngày)

 

+ Hoạt động đặc biệt (Boss tài nguyên chiến xen kẽ hoa đăng tây thành đô) (Thứ 4 Mỗi tuần) (Hoạt động quan trọng)

 

+ Hoạt động săn Boss Bang Hội (Tuần đầu tiên sẻ là Tây Thành Đô, các tuần sau sẽ ngẫu nhiên bản đồ) (Hoạt động quan trọng)

 

+ Nhiệm vụ hằng ngày tại NPC Bạch Hổ: Cày điểm exp và hộp năng động hằng ngày

 

+ Một số hoạt động Chính: Tống Liêu, Nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến, Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Câu (Tham gia yêu cầu cs1)....

 

Giai đoạn 1: Chưa Chuyển sinh: Long Đằng, Phụng Vũ Cửu Châu, Thiên Chi Tàng Kiếm (Nhiệm VỤ Tàng Kiếm Lệnh), Soái, Tướng, Bạch Kim Viêm Đế, Kim Xà 3

 

Giai Đoạn 2: Chuyển sinh 1-2:  Diệu Dương, Thương Ưng Soái, Tướng

 

Giai đoạn 3: Chuyển Sinh 3: Võ Lâm Bá Chủ

 

Giai Đoạn 4: Chuyển sinh 4: Chiến Cuồng, Lôi Hổ Nguyên Soái, Tướng, Kim Xà 4

 

Giai đoạn 5: Chuyển sinh 5: Thiên Hạ Vô SOng, Đá Quý

 

Giai Đoạn 6: commingsoon