Tin tức

Máy Chủ Thử Nghiệm Hàn Long

10:46 AM [19/08/2020]
 
 
Phiên bản Thử Nghiệm Máy Chủ Hàn Long
 Miễn phí toàn bộ tham gia máy chủ thử nghiệm..
 Trang Chủ: http://jx2mienphi.net/
 Thời Gian Mở Thử Nghiệm: 19:00 22/8/2020
 Chuyển Sinh 10 Chuẩn VNG 100%.
 Không Giật, Lag 100%.
 Trang bị Uy Hổ, Thanh Long, Sát Tinh, Hắc Bạch Vô Song
 Kinh Mạch Võ Thánh (Tỉ Lệ Thành Công 100%)
 Luyện Nhanh Mật Tịch Ngay Lập Tức
 2 Môn Phái Mới: Côn Lôn Kiếm Tôn Và Đường Môn Nhâm Hiệp
 Kim Xà nhận Full dòng vàng.
 Nhận Hỗ Trợ Thử Nghiệm:
 Nhận ngay Chuyển Sinh 10 Cấp 99.
 Nhận Kim Xà Cấp 7 Max OPT +15.
 Nhận Hiệu Bang 10
 Nhận thú cưỡi thần kiếm.
 Nhận thú cưỡi và ngoại trang đặc biệt
 Nhận Trang Bị Lôi Hổ
 Nhận Trang Bị Hào Hiệp ( Phế Và Vô Hạ)
 Nhận Trang Bị Hỏa Phụng
 Nhận Trang Bị Ẩm Huyết (Tướng Và Soái)
 Nhận Trang Bị Vô Song Chiến Thần
 Nhận Trang Bị Hắc Bạch Vô Song
 Nhận Trang Bị Sát Tinh
 Nhận Trang Bị Kim Sát Lang,Mộng Sát,Nhuệ Nha.
 Nhận Tẩy Tâm Thạch 4-6
 Nhận Trang Bị Hắc Bạch Vô Song
 Nhận 12.000.000 Công Trạng
 Nhận 999 LAK Các Loại
 Nhận Ngẫu Nhiên Pet Lv 4-5
 Nhận Đá Quý Khảm Lv7
 Nhận Uẩn Linh Lv7
 Nhận 10.000 VIP (Hết Có Thể Nhận Lại)
 Nhận 999.999 Xu Kỳ Trân Các
 Nhận miễn phí vàng.
 Nhận ngay kinh mạch Võ Thánh
 Nhận tất cả đá cường hóa và cường hóa