Tin tức

Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Hàn Long

01:50 AM [21/09/2020]

✅ Thời gian CHÍNH THỨC KHAI MỞ : 19h Chủ Nhật ngày 21/09/2020

✅ Thời gian ĐUA TOP : 10h Chủ Nhật ngày 21/09/2020 đến 23h59ngày 21/10/2020

---------------ĐIỀU KIỆN NHÂN TOP---------------
✅ Nhân vật tham gia sự kiện ĐUA TOP phải đạt 1.000.000 công trạng trong thời gian ĐUA TOP

✅ Nhân vật tham gia sự kiện ĐUA TOP phải đạt chuyển sinh 1 cấp 99.

✅ Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 P-H-Ầ-N T-H-Ư-Ở-N-G ĐUA TOP CẤP

✅Sự Kiện đua top cấp

 

✅ Sự Kiện đua TOP cấp MÔN PHÁI

Chú Ý: Sau khi đạt chuyển sinh 1 cấp 99 các bạn chạy nhanh về NPC Sứ Giả Hoạt Dộng để nhận thưởng

Các bạn nhận top cao thủ sẽ không nhận được top môn phái và ngược lại.

Bên mình sẽ không chiệu trách nhiệm về nhận nhầm giải và nhận chậm khi đạt chuyển sinh 1 cấp 99 nhưng không đến npc để nhận thưởng.